19th Ave New York, NY 95822, USA
HOONETE RENOVEERIMISTÖÖD
ME EHITAME UNISTUSI
hoonete renoveerimine
MIDA TÄHENDAVAD HOONETE RENOVEERIMISTÖÖD?

Hoonete renoveerimistööd põhinevad põhjalikul analüüsil, et saada aimu hoonete  mehaanilisest stabiilsusest, ohutusnõuetele vastavusest, energiatõhususest ja jätkusuutlikkusest. Olles teadlik igast mõjutavast tegurist ning objekti seisukorrast, saab teha parima valiku hoonete renoveerimistööde hõlbustamiseks. Üldiselt on hoonete renoveerimistööde eesmärk värskendada ja parendada objekti omadusi muutes seejuures minimaalselt plaane, ruumide kasutust või pindasid.

HOONETE RENOVEERIMISTÖÖD TAGAVAD OHUTUSE JA AITAVAD SÄÄSTA RAHA

Hoonete renoveerimistööd on vajalikud just vanematel hoonetel ja objektidel, mis on ehitatud aastakümneid tagasi. Kuna ehituskvaliteet ning materjalid on pidevas arengus, võimaldab tänapäevane tehnoloogia ehitada jätkusuutlikumaid ja energiasäästlikumaid hooneid. Lisaks muudavad hoonete renoveerimistööd vanad majad kaasaegsemaks, läbimõeldumaks ning ka turvalisemaks. Sellest tulenevalt tasub iganenud hooned spetsialisti pilguga üle vaadata ning renoveerimisvajadust hinnata.

Hoonete renoveerimistööd on mõistlik sooritada esimesel võimalusel. Kui renoveerimistööd lükatakse üha edasi ning vead suurenevad, võib hoone muutuda üsna pea ohtlikuks ning ka kommunaalarved üüratuks. Hoonete renoveerimistööd on vigade süvenemisel suuremad, kuna lahendamist vajavad probleemid on suurenenud. Hoonete renoveerimistööde rahaline sääst seisneb ajakohastatud hoonete energiasäästlikkuses, sisekliima parandamises ning püsikulude vähenemises, kuna enam ei pääse näiteks välistemperatuur läbi fassaadi aukude tuppa sisse.

HOONETE RENOVEERIMISTÖÖD ON ALTERNATIIV LAMMUTAMISELE

Lisaks hoonete renoveerimistöödele on võimalik hooneid ka rekonstrueerida ja restaureerida, et hoida elus esivanemate pärandit ning ajalugu. Imbrex Ehitus usub, et enne vanemate hoonete lammutamise otsuseid tasub põhjalikult mõelda ka hoonete renoveerimistöödele. Kas hoone on sellises seisus, et seda on võimalik lammutamise asemel hoopis renoveerida? Kas hoonet on võimalik vastavalt kaasaegsetele standarditele uuendada? Siis oleks mõistlik hoonete renoveerimistööd ette võtta.

HOONETE RENOVEERIMISTÖÖD IMBREX EHITUSEST

Kui hoonete renoveerimistööd on mõtetes, võta ühendust Imbrex Ehitusega. Aitame anda vanale ehitisele uue elu, pakkudes sealjuures parimat võimalikku kvaliteeti ning usaldusväärset koostööd. Imbrex Ehitus tegutseb üle Eesti – võta meiega ühendust!